Runing Text

--- > Tahun Baru Hijriah 1437 H Gerbang Menuju Perubahan Menjadi Insan Yang Lebih Amanah dan Beriman...Buat Perubahan Agar Indonesia Bisa Lebih Baik <---

11 Maret 2011

Bangga

Wonokairun lagi mbambung ngemis nang ngarepe TP, dhadhak Bunali teko katene ngemis pisan.
"Sampeyan wis suwi tah ngemis nang kene ? Yok opo wis oleh akeh tah ?" takok Bunali.
"Yo lumayan se, sak dino paling sithik aku oleh seket ewu." jare Wonokairun.
"Wah yo lumayan yo, tenguk-tenguk oleh seket ewu. Eh Mbah, sampeyan gak nduwe anak tah, kok sampek kudhu ngemis koyok ngene ?" takok Bunali.
"Anakku wolu wis gedhe-gedhe, telu nang ITS, loro nang Unair, siji nang Unbra, loro maneh nang IKIP. " jarene Wonokairun bangga.
"Wah gak nyongko rek, hebat sampeyan mbah. Durung ono sing lulus tah anak sampeyan?" takok Bunali.
"Anakku gak ono kuliah cak !" jare Wonokairun.
"Ooh dadi dosen tah??" takok Bunali.
"Salah peno cak." jare Wonokairun.
"Lha laopo lo ??" takok Bunali.
"Yo koyok bapake iki, ngemis kabeh..."